Florence

Palazzo Alfieri

Palazzo Alfieri ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าอย่างกรุงโรม ในย่านเมืองฟรอเรนซ์ ซึ่งติดกับแม่น้ำ Arno ทำให้ในบางห้องของโรงแรม Palazzo Alfieri สามารถที่จะมองเห็นวิวของแม่น้ำได้ด้วย Palazzo Alfieri อยู่ห่างจากวิหาร Florence Cathedral...

Hotel Royal

Hotel Royal โรงแรมหรูตั้งอยู่ใจกลางย่าน Fortezza da Basso ในเมืองฟลอเรนซ์ห่างจากคอนแวนต์ออฟซานมาร์โกเพียง 300 เมตร ห่างจากสนามบินที่ใกล้ที่สุดเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น ในส่วนของความสะดวกในการเดินทางที่ค่อนข้างเหมาะกับคนที่เดินทางมาเที่ยวไกล (more…)